You are here: Start Projekty szkolne

Projekt "Za rękę z Einsteinem"

Informacje o projekcie

Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
czniowie gimnazjów wiejskich mają zazwyczaj utrudniony dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia. Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” proponuje interesujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z wyżej wymienionych przedmiotów. Zajęcia te pozwolą przekazać, korzystając z nowoczesnych metod edukacyjnych, różnorodne treści programowe w celu podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie projektu, wzbogacenia wiedzy ucznia, zainteresowania go samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jak również w szczególnych przypadkach wyrównania różnic edukacyjnych powodowanych warunkami środowiskowymi czy rodzinnymi. Istotną nowością projektu będzie wykorzystanie internetowej platformy „e-learningowej”, do której dostęp będą miały wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość jest wyjątkowo efektywnym i atrakcyjnym sposobem przekazywania wiedzy. Platforma internetowa udostępni uczniom i nauczycielom „e-lekcje” – interaktywne lekcje internetowe, które będą wykorzystywane przez nich w czasie trwania projektu. Ponadto, w celu dalszego motywowania 5 uczniów do uczestniczenia w projekcie, organizowane będą konkursy przedmiotowe oraz wycieczki edukacyjne. Ważnym elementem projektu będzie również udział uczniów w szkołach letnich i feriach organizowanych corocznie przez Politechnikę Gdańską oraz w różnych festiwalach nauki. Gimnazja otrzymają specjalistyczny zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą organizowane przez trzy wymienione wyżej uczelnie seminaria i warsztaty dla nauczycieli umożliwiające wzbogacenie umiejętności i stosowanych metod nauczania, które są niezbędne do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych objętych projektem.
Celami szczegółowymi projektu są:
• Zmiana zainteresowania matematyką, fizyką i chemią oraz nauką języków obcych wśród uczniów gimnazjów objętych projektem;
• Zmiana aktywności i motywacji uczniów na lekcjach przedmiotów ścisłych i języków obcych;
• Doskonalenie u nauczycieli uczących języków obcych, fizyki, matematyki i chemii, umiejętności w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych objętych projektem;
• Podniesienie jakości nauczania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, objętych projektem;
• Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i języków obcych. W związku z postępującą globalizacją

Pajęczyna - projekt

Drukuj PDF

Projekt „Pajęczyna” był  realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" . Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Klimeczko, Zuzanna Bychawska, Daniel Szpajcher, Krzysztof Dziedzina i p. Anetta Witkowska. Zabawa w czasie wakacji była fantastyczna, poczuliśmy się jak prawdziwi aktorzy,  a wszystko za sprawą....naszych  spotkań. Zaczęło się od wyjazdów  w czerwcu, były to  warsztaty integracyjne, motywacyjne i twórcze. W lipcu odbywały się główne działania: warsztaty w Elblągu, Ornecie i Oleśnie. Każda grupa pracowała z innym instruktorem, nad innym rodzajem teatru. Grupa elbląska pod koniec czerwca zaprezentowała spektakl teatru tańca „Wszystko to, co kocham”, ich instruktorką była Anna Haracz - tancerka, choreograf, nauczycielka jogi, założycielka Teatru Tańca i Muzyki Kino Variatino.
Grupa z Ornety ćwiczyła pod okiem Anety Głuch-Klucznik - aktorki Wrocławskiego Teatru Lalek, dziekana Wydziału Lalkarskiego PWST Filia we Wrocławiu. Ich spektakl – „Wszystko i nic” opiera się na teatrze przedmiotu, a uczestnicy do stworzenia wyrazistych postaci wykorzystali wszystko, co udało im się znaleźć, m.in. czerwoną miskę, żółte rękawiczki, dziurawy balon, jednorazowy kubeczek czy wiklinowy kosz.
Ostatnia z grup(tzn.  nasza-szkolna)  ćwiczyła w Oleśnie w Stodolarni pod okiem Tomasza Rodowicza - aktora, reżysera, muzyka, pedagoga, współtwórcy Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, współzałożyciela Stowarzyszenia Teatralnego, dyrektora artystycznego Fabryki Sztuki w Łodzi i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA oraz Eliny Toneva. Młodzież i opiekunowie pracowali nad  głosem, tworząc spektakl „Wszystko ze świata”. Poznawaliśmy pieśni afrykańskie, greckie, bułgarskie i ukraińskie, tworzyliśmy układy choreograficzne. Do końca lipca zostały stworzone: spektakle „Wszystko i nic”, „Wszystko to, co kocham” i „Wszystko ze świata” Trzy spektakle, trzy grupy, trzy różne teatry – tańca, przedmiotu  i głosu można było zobaczyć w Szymonowie, Ornecie, Oleśnie i Elblągu. Zapraszamy  wszystkich chętnych do następnej edycji.

Copyright © Strona Gimnazjum w Gronowie Elbląskim 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.